THỂ LỆ CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH "EVN - 65 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC"

Là một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng - thấu hiểu rõ sức mạnh lớn lao của Điện năng trong cuộc sống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với sự phối hợp của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam), tổ chức cuộc thi ảnh “EVN – 65 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC”.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

+ Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh 24/7: Mai Vinh: 02633700292.

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 489 tác giả, 62 tỉnh/thành và 3956 tác phẩm

THỂ LỆ CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH "EVN - 65 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC"

Là một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng - thấu hiểu rõ sức mạnh lớn lao của Điện năng trong cuộc sống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với sự phối hợp của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam), tổ chức cuộc thi ảnh “EVN – 65 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC”.

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

+ Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh 24/7: Mai Vinh: 02633700292.